Suomen lastenneurologinen yhdistys


Historiaa. Vuodesta 1978 lastenneurologia on ollut itsenäinen erikoisala Suomessa. SLNY perustettiin virallisesti 10.6.1980. Tätä edeltävästi vuodesta 1967 lähtien kokoontui Lastenneurologinen klubi, joka ei ollut virallinen yhdistys. Klubi toimi useita vuosia vilkkaasti ja talvisaikaan jäsenet kokoontuivat vuorotellen toistensa kodeissa keskimäärin kerran kuukaudessa pitäen tieteellisiä esityksiä kukin vuorollaan. Vähitellen toiminta laajeni ja alettiin järjestää isompia koulutustilaisuuksia. 

SLNY:n  edeltäjänä toimi vuonna 1971 perustettu Suomen neurologisen yhdistyksen lastenneurologian sektio, joka oli virallinen yhdistys.

Toiminta. Jäseniä yhdistyksessä on n. 195. SLNY:n hallituksessa on kerrallaan viisi jäsentä. Hallitusvastuu vaihtuu yliopistosairaalapiireittäin kolmen vuoden välein. Hallituksen varapuheenjohtaja on seuraavana vuorossa olevan yliopistosairaalapiirin edustaja. SLNY järjestää yleensä kaksi koulutustilaisuutta jäsenilleen kevät - ja syyskokousten yhteydessä. Tämän lisäksi noin joka kolmas vuosi järjestetään moniammatilliset valtakunnalliset Lastenneurologiapäivät. 

SLNY on Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin yhdistysjäsen. Lisäksi SLNY toimii yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton Lastenneurologit -alaosaston kanssa. 

SLNY:llä on edustus yhteistyön kannalta keskeisimmissä kotimaisissa ja ulkomaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä.


Yhdistyksen kunniajäsenet


Märta Donner

Auli Nuutila

Eila Airaksinen

Marja-Liisa Granström

Matti Koivikko

Raili Riikonen

Anna-Liisa Saukkonen

Matti Sillanpää

Helena Pihko

Heikki Rantala