Mikä on SLNY?

SUOMEN LASTENNEUROLOGISEN YHDISTYKSEN ESITTELY

Suomen lastenneurologian yhdistyshistoria alkaa vuodesta 1967. Tuolloin perustettiin Lastenneurologinen klubi, joka toimi aluksi epävirallisena yhdistyksenä. Klubi toimi useita vuosia vilkkaasti ja talvisaikaan jäsenet kokoontuivat vuorotellen toistensa kodeissa keskimäärin kerran kuukaudessa pitäen tieteellisiä esityksiä kukin vuorollaan. Vuosien saatossa toiminta laajeni ja alettiin järjestää isompia koulutustilaisuuksia.

Vuonna 1970 kävi ilmeiseksi tarve perustaa virallinen yhdistys. Vuonna 1971 perustettiin Suomen Neurologisen yhdistyksen Lastenneurologian sektio, joka toimi säännöllisesti virallisena yhdistyksenä. 5.6.78 lastenneurologia muuttui omaksi erikoisalakseen ja samana vuonna sektio teki päätöksen jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä, jonka nimeksi tulisi Suomen Lastenneurologinen Yhdistys. Tässä vaiheessa sektion puheenjohtajana toimi Seppo Autio, varapuheenjohtajana Pirkko Santavuori, sihteerinä Anna-Kaarina Kallio, jäsenenä Matti Koivikko ja varajäsenenä Anna-Liisa Saukkonen. Tämä johtokunta sai tehtäväkseen laatia ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta siten, että sektio jatkaisi itsenäisenä yhdistyksenä.

Suomen Lastenneurologinen Yhdistys perustettiin virallisesti vuonna 10.6.1980. Tuolloin yhdistys rekisteröitiin ja sai virallisesti hyväksytyt säännöt. Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Seppo Autio, varapuheenjohtajana Matti Koivikko, sihteerinä Sirkka Kruus, varainhoitajana Anna-Liisa Saukkonen ja jäsenenä Auli Nuutila.

SLNY on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä 30 vuotta. Johtokunta (hallitus) on 3 vuoden välein valittu vuorotellen eri yliopistosairaalakaupungeissa seuraavassa järjestyksessä: Helsingistä Kuopioon, sen jälkeen Ouluun, sitten Turkuun, sitten Tampereelle, josta taas Helsinkiin jne.

30-vuotispäivänä eli 10.6.2010 jäseniä oli 162.

Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen historiasta ollaan parhaillaan kirjoittamassa kattavampaa historiikkia.