Lausuntoja

Päivitys SLNY:n kuntoutustyöryhmän laatimaan "Lapsen ja nuoren hyvä kuntotus" -suositukseen

SLNY:n kuntoutustyöryhmän laatima "Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus"- suositus

SLNY:n lausunto fasilitoidusta kommunikaatiosta