Pohjoismainen lastenneurologiakokous Tukholmassa 29.9.-1.10.2022

24.5.2022

Koulutukseen posterin tekevällä erikoistuvalla/tuoreella erikoislääkärillä on mahdollista hakea Pohjoismaiselta yhdistykseltä 4000DKK "stipendiä" (n.537eur). Dead-line abstrakteille  30.6.2022.

Lisätietoa tuesta:

Grants for NNPS meetings | nnps.se