Ajankohtaista

 

 

SLNY:n lausunto fasilitoidusta kommunikaatiosta

Fasilitoitu kommunikaatio_SLNY lausunto 2014.pdf

 

SLNY:n kuntoutustyöryhmän laatima "Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus"- suositus

SLNY Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus-15-1-2016.pdf

Lausunto  saatuihin palautteisiin liittyen

Lasten ja nuorten hyva kuntoutus lausunto_27.10.2015.pdf